ผลงานของเรา / Portfolio

LOOK Band Shop ได้มีโอกาสได้ผลิตชุดสำหรับนักดนตรีวงโยธวาทิตมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ LOOK Band Shop ยังจัดจำหน่ายเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย 

โรงเรียนราธิวาส (Narathiwat School)

โรงเรียนราธิวาส (Narathiwat School)

โรงเรียนราธิวาส (Narathiwat School)

โรงเรียนราธิวาส (Narathiwat School)

The Pegasus Vanguard, HK

The Pegasus Vanguard, HK

The new uniform for celebrated Chinese New Year in Hong Kong 2016.

The Pegasus Vanguard, HK

The Pegasus Vanguard, HK

The new uniform for celebrated Chinese New Year in Hong Kong 2016.

The Pegasus Vanguard, HK

The Pegasus Vanguard, HK

The new uniform for celebrated Chinese New Year in Hong Kong 2016.

The Pegasus Vanguard, HK

The Pegasus Vanguard, HK

The Pegasus Vanguard, HK

The Pegasus Vanguard, HK

The Pegasus Vanguard, HK

The Pegasus Vanguard, HK

Taipei Yuehfu Drum & Bugle Corps

Taipei Yuehfu Drum & Bugle Corps

Taipei Yuehfu Drum & Bugle Corps, Taiwan

Taipei Yuehfu Drum & Bugle Corps

Taipei Yuehfu Drum & Bugle Corps

Taipei Yuehfu Drum & Bugle Corps, Taiwan